Κόσμος 66 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 393
Συνολικός αριθμός χωριών: 5.170 (13.16 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 5.153
Χωριά βαρβάρων: 17
Χωριά με bonus: 248
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 198 ημέρες
Χρήστες on-line: 18
Αριθμός μηνυμάτων: 77.883 (198.18 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 13.010 (33.10 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 267 (0.68 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 899 (2.29 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 43
Αριθμός παικτών σε φυλές: 308
Συνολικοί πόντοι: 43.659.268 (111.092 ανά παίκτη, 8.445 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 656.562.496
 • 776.923.564
 • 681.393.911
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 12,281 εκατ.
 • 4,116 εκατ.
 • 9,716 εκατ.
 • 8,446 εκατ.
 • 1,072 εκατ.
 • 4,329 εκατ.
 • 190.739
 • 2,481 εκατ.
 • 546.773
 • 55.462
 • 792
 • 2.194
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 31250
 • 10473
 • 24721
 • 21490
 • 2729
 • 11016
 • 485
 • 6312
 • 1391
 • 141
 • 2
 • 6
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 2375
 • 796
 • 1879
 • 1634
 • 207
 • 837
 • 37
 • 480
 • 106
 • 11
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: mwmw.2
Η νεότερη φυλή: mani

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 00:50