Κόσμος 66 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1991
Συνολικός αριθμός χωριών: 3.375 (1.70 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 2.298
Χωριά βαρβάρων: 1.077
Χωριά με bonus: 159
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 38 ημέρες
Χρήστες on-line: 40
Αριθμός μηνυμάτων: 48.502 (24.36 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 6.344 (3.19 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 16.512 (8.29 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 348 (0.17 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 99
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.274
Συνολικοί πόντοι: 4.163.158 (2.091 ανά παίκτη, 1.234 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 26.936.035
 • 28.784.440
 • 27.640.596
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 1,374 εκατ.
 • 832.181
 • 760.788
 • 179.768
 • 275.729
 • 327.466
 • 7.315
 • 55.219
 • 39.302
 • 8.541
 • 1.492
 • 239
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 690
 • 418
 • 382
 • 90
 • 138
 • 164
 • 4
 • 28
 • 20
 • 4
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 407
 • 247
 • 225
 • 53
 • 82
 • 97
 • 2
 • 16
 • 12
 • 3
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: kourimbo
Η νεότερη φυλή: asdsw

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 06:37