Κόσμος 66 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 762
Συνολικός αριθμός χωριών: 4.589 (6.02 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 3.764
Χωριά βαρβάρων: 825
Χωριά με bonus: 219
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 111 ημέρες
Χρήστες on-line: 51
Αριθμός μηνυμάτων: 100.710 (132.17 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 11.314 (14.85 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 9.765 (12.81 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 538 (0.71 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 71
Αριθμός παικτών σε φυλές: 522
Συνολικοί πόντοι: 22.945.818 (30.113 ανά παίκτη, 5.000 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 249.352.165
 • 334.099.710
 • 271.365.372
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 7,685 εκατ.
 • 3,411 εκατ.
 • 3,755 εκατ.
 • 4,009 εκατ.
 • 953.926
 • 1,665 εκατ.
 • 60.129
 • 1,347 εκατ.
 • 228.066
 • 48.108
 • 1.170
 • 1.160
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 10085
 • 4477
 • 4928
 • 5261
 • 1252
 • 2185
 • 79
 • 1767
 • 299
 • 63
 • 2
 • 2
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1675
 • 743
 • 818
 • 874
 • 208
 • 363
 • 13
 • 293
 • 50
 • 10
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: david56786
Η νεότερη φυλή: ζμσ

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 10:17