Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.)
1 GOAΤ 73.116 16 0 16 243.019 42.316
2 GΟAT 22.300 6 0 6 123.276 64.822
3 GOAT 2.667 2 0 2 33.128 0
4 47R 0 0 1 0 624 17.224
5 aaaa 0 0 0 0 11.751 8.072
6 BLΔCK 0 0 0 0 174 16
7 gkra 3 0 0 0 0 112 217
8 YOLO 0 0 22 0 91.927 447.783
Θέση:
Αναζήτηση: