Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών

Κυριαρχία κόσμου

Κάθε κόσμος χρειάζεται έναν νικητή, αλλά ποια ομάδα γενναίων αρχηγών θα συνεργαστεί για να κερδίσει στον Κόσμος 66;

Για να δείξει μια φυλή τη δύναμή της, θα πρέπει να έχει στην κατοχή της τουλάχιστον το 60% των χωριών των παικτών αυτού του κόσμου. Είναι γνωστό και ως ποσοστό κυριαρχίας.

Για να αποτραπεί μία πρώιμη και δυσάρεστη νίκη, ο κόσμος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 ημερών προτού μία φυλή ανακηρυχθεί νικήτρια.

Κορυφαίες φυλές ανά κυριαρχία
GOAT 44.6%
GOAΤ 19.5%
GΟAT 16.4%
Ε.Α. 8.6%
Ε.Α.. 2.5%
Ε.Α b 2.4%
T.E 1 1.1%
ΦΡΤ 0.8%
ΘΥΡΑ 7 0.6%
ΣΤΡ 0.3%
ΘΕΟΣ. 0.1%
gkra 3 0%
ΕΣΝΣ 0%
PB 0%
mani 0%
bongo 0%
3210 0%
gkra 5 0%
acabc 0%
YOLO 0%
Προϋποθέσεις Νίκης
Παλαιότητα κόσμου
60 / 60 ημέρες
Κορυφαία κυριαρχία
44% / 60%