Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 GOAT 20.715.913 38 545.156 2301 9.003
2 GOAΤ 8.970.320 25 358.813 1006 8.917
3 GΟAT 7.676.853 27 284.328 847 9.064
4 Ε.Α. 3.641.776 21 173.418 448 8.129
5 Ε.Α.. 950.099 31 30.648 129 7.365
6 Ε.Α b 876.652 27 32.469 127 6.903
7 T.E 1 230.718 35 6.592 61 3.782
8 ΦΡΤ 142.902 28 5.104 42 3.402
9 ΘΥΡΑ 7 71.911 23 3.127 32 2.247
10 ΣΤΡ 65.627 1 65.627 18 3.646
11 ΘΕΟΣ. 15.391 4 3.848 7 2.199
12 bongo 15.108 3 5.036 3 5.036
13 gkra 3 11.913 5 2.383 5 2.383
14 PB 9.587 3 3.196 3 3.196
15 gkra 5 7.706 2 3.853 2 3.853
16 acabc 7.192 1 7.192 2 3.596
17 mani 5.880 1 5.880 3 1.960
18 YOLO 5.512 1 5.512 2 2.756
19 SPARTA 4.534 1 4.534 1 4.534
20 3210 3.877 4 969 2 1.939
21 Θυαη 2.374 1 2.374 1 2.374
22 ΙΕ.ΛΟ. 1.767 1 1.767 0 0
23 ΕΣΝΣ 1.310 4 328 4 328
24 ΣΟΚΑΖΗ 1.163 1 1.163 1 1.163
25 ΠΥΞ 810 1 810 1 810
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: