Χάρτης Κατάταξη

Atropos

Atropos
Πόντοι:821.368
Θέση:17
Νικημένοι αντίπαλοι: 2.184.646 (60.)
Φυλή: GOAT


Χωριά (88) Συντεταγμένες Πόντοι
001 THE ATROPOS
516|482 10.495
002 THE ATROPOS
521|493 10.495
003 THE ATROPOS
517|479 10.495
004 THE ATROPOS
515|487 10.495
005 THE ATROPOS
509|483 10.495
006 THE ATROPOS
508|501 10.559
007 THE ATROPOS
520|510 10.495
008 THE ATROPOS
521|492 10.495
009 THE ATROPOS
519|488 10.495
010 THE ATROPOS
521|477 10.495
011 THE ATROPOS
517|478 10.495
012 THE ATROPOS
518|482 10.495
013 THE ATROPOS C
523|491 10.509
014 THE ATROPOS C
527|497 10.509
015 THE ATROPOS
516|486 10.495
016 THE ATROPOS
513|479 10.495
017 THE ATROPOS
514|479 10.495
018 THE ATROPOS C
507|482 10.509
019 THE ATROPOS C
516|492 10.509
020 THE ATROPOS C
518|481 10.509
021 THE ATROPOS
512|480 10.495
022 THE ATROPOS
512|482 10.495
023 THE ATROPOS
511|487 10.495
024 THE ATROPOS
512|486 10.838
025 THE ATROPOS
510|484 10.495
026 THE ATROPOS
526|493 10.495
027 THE ATROPOS
523|481 10.495
028 THE ATROPOS
548|504 10.495
029 THE ATROPOS
516|489 10.495
030 THE ATROPOS C
543|503 10.509
031 THE ATROPOS C
536|499 10.509
032 THE ATROPOS
540|496 10.495
033 THE ATROPOS
528|497 10.495
034 THE ATROPOS
540|507 10.495
035 THE ATROPOS
511|479 10.495
036 THE ATROPOS
529|501 10.495
037 THE ATROPOS
512|489 10.495
038 THE ATROPOS C
506|502 10.509
039 THE ATROPOS
519|480 10.495
040 THE ATROPOS C
522|507 10.509
041 THE ATROPOS
516|481 10.495
042 THE ATROPOS
507|484 10.495
043 THE ATROPOS
543|502 10.495
044 THE ATROPOS
515|486 10.559
045 THE ATROPOS
538|507 10.495
046 THE ATROPOS
538|508 10.495
047 THE ATROPOS
537|501 10.495
048 THE ATROPOS
541|508 10.495
049 THE ATROPOS
539|503 10.495
050 THE ATROPOS
525|488 10.495
051 THE ATROPOS
538|503 10.559
052 THE ATROPOS
543|511 10.495
053 THE ATROPOS
540|505 10.495
054 THE ATROPOS
543|499 10.495
055 THE ATROPOS
540|497 10.971
056 THE FATE C
544|478 10.266
057 THE FATE
540|478 10.971
058 THE FATE
538|480 10.495
059 THE FATE
544|480 10.559
060 THE FATE
546|472 10.495
061 THE FATE
547|478 10.971
062 THE FATE
544|470 10.301
063 THE FATE
543|471 10.160
064 THE FATE
544|474 10.160
065 THE FATE
545|471 10.160
066 THE FATE
546|471 10.160
067 THE FATE
548|476 10.160
068 THE FATE
508|444 7.869
069 THE FATE
507|443 7.027
070 THE FATE
507|444 7.664
071 THE FATE
505|443 6.791
072 THE FATE
516|445 6.920
073 THE FATE
538|455 6.646
074 THE FATE
508|445 7.044
075 THE FATE
511|445 7.044
076 THE FATE
509|441 6.574
077 THE FATE
538|452 6.095
078 THE FATE
519|554 3.595
079 THE FATE
536|548 2.387
080 THE FATE
531|549 3.431
081 THE FATE
521|553 2.573
082 THE FATE
550|530 2.278
083 THE THE
539|547 1.501
084 THE THE
536|547 1.484
085 THE BARBARIAN
559|484 745
087 TRUMP TOWER
466|514 10.160
088 TRUMP TOWER
465|512 10.160
089 TRUMP TOWER
467|514 10.160
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
Atropos was the oldest of the Three Fates, and was known as "the Inflexible One," or "inevitable." It was Atropos who chose the mechanism of death and ended the life of mortals by cutting their threads.


Ημερήσια επιτεύγματα
1x Μεγάλη Δύναμη της ημέρας

Κατέκτησε τα περισσότερα χωριά σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 18.09.2020 (3 χωριά)


2x Υποστηρικτής της ημέρας

Νίκησε τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο, ως υποστηρικτής.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 14.10.2020 (35.368 μονάδες)


2x Συλλέκτης της μέρας

Σάρωσε τους περισσότερους πόρους σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 12.11.2020 (4.687.938 πόροι)


 
Επιτεύγματα ανάπτυξης
Άρχοντας της ηπείρου (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Φτάσε στους κορυφαίους 1 μιας ηπείρου!


Κορυφαίος σκόρερ (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Φτάσε στους κορυφαίους 20 αυτού του κόσμου.


 
Διάφορα Επιτεύγματα
Χρόνια στο Παιχνίδι (Χρυσό - Επίπεδο 8)

Παίξε Φυλετικές Μάχες για 8 χρόνια.


 
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 68

Κόσμος 69